Zaloguj

Polityka Prywatności

Dashstraw („nas”, „my” lub „nasz”) obsługuje witrynę https://dashstraw.com („Usługa”).

Ta strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszej Usługi oraz o opcjach związanych z tymi danymi.

Używamy Twoich danych do świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką. O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce prywatności, terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie, jak w naszych Warunkach i warunkach, dostępnych na stronie https://dashstraw.com

Definicje

 • Serwis – to strona internetowa https://dashstraw.com obsługiwana przez Dashstraw.
 • Dane osobowe – oznaczają dane o żyjącej osobie, które można zidentyfikować na podstawie tych danych (lub na podstawie tych i innych informacji będących w naszym posiadaniu lub mogących wejść w nasze posiadanie).
 • Dane dotyczące użytkowania – to dane zbierane automatycznie, albo generowane przez korzystanie z Usługi, albo z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).
 • Pliki cookie – to małe fragmenty danych przechowywane na Twoim urządzeniu (komputerze lub urządzeniu mobilnym).
 • Administrator danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, która (samodzielnie lub wspólnie lub wspólnie z innymi osobami) ustala cele i sposób, w jaki dane osobowe są lub mają być przetwarzane.

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych.

 • Przetwarzający (lub Usługodawca) – oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Administratora.

Możemy korzystać z usług różnych Usługodawców, aby efektywniej przetwarzać Twoje dane.

 • Podmiot danych (lub użytkownik) – to każda żyjąca osoba, która korzysta z naszej Usługi i jest przedmiotem Danych Osobowych.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Zbieramy kilka różnych rodzajów informacji do różnych celów, aby świadczyć i ulepszać naszą usługę.

 

Rodzaje gromadzonych danych

 

Dane osobiste

Korzystając z naszej Usługi, możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych osobowych, które można wykorzystać do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Cię („Dane Osobowe”). Informacje umożliwiające identyfikację osoby mogą obejmować, ale nie są ograniczone do:

    • Adres e-mail
    • Imię i nazwisko
    • Numer telefonu
    • Adres, stan, województwo, kod pocztowy, miasto
    • Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania

Możemy wykorzystywać Twoje Dane Osobowe do kontaktowania się z Tobą za pomocą biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas niektórych lub wszystkich tych komunikatów, postępując zgodnie z linkiem do rezygnacji z subskrypcji lub instrukcjami podanymi w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail.

 

Dane dotyczące użytkowania

Możemy również zbierać informacje o sposobie uzyskiwania dostępu do Usługi i korzystania z niej („Dane dotyczące użytkowania”). Te Dane użytkowania mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego komputera (np. Adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, czas i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, niepowtarzalny identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

 

Śledzenie danych plików cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszym Serwisie i przechowywać określone informacje.

Pliki cookie to pliki z niewielką ilością danych, które mogą zawierać anonimowy, niepowtarzalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do Twojej przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na Twoim urządzeniu. Wykorzystywane technologie śledzenia to także sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do gromadzenia i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi.

 

Przykłady plików cookie, których używamy:

    • Sesyjne pliki cookie. Używamy plików cookie sesji do obsługi naszej Usługi.
    • Preferencyjne pliki cookie. Używamy plików cookie preferencji, aby zapamiętać Twoje preferencje i różne ustawienia.
    • Pliki cookie bezpieczeństwa. Używamy plików cookie bezpieczeństwa do celów bezpieczeństwa.
    • Wykorzystanie danych
    • Dashstraw wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:
    • Aby świadczyć i utrzymywać naszą usługę
    • Aby powiadomić Cię o zmianach w naszej usłudze
    • Aby umożliwić Ci udział w interaktywnych funkcjach naszej Usługi, jeśli zdecydujesz się to zrobić
    • Aby zapewnić obsługę klienta
    • Aby zebrać analizy lub cenne informacje, abyśmy mogli ulepszyć naszą usługę
    • Aby monitorować korzystanie z naszej Usługi
    • Wykrywanie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów technicznych
    • Dostarczanie aktualności, ofert specjalnych i ogólnych informacji o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

 

Jeśli pochodzisz z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podstawa prawna Dashstraw do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności zależy od gromadzonych przez nas danych osobowych i konkretnego kontekstu, w którym je zbieramy.

 

Dashstraw może przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ:

    • Musimy zawrzeć z Tobą umowę
    • Dałeś nam na to pozwolenie
    • Przetwarzanie leży w naszym uzasadnionym interesie i nie jest nadrzędne w stosunku do Twoich praw
    • Do celów przetwarzania płatności
    • Przestrzeganie prawa

 

Zatrzymywanie danych

 

Dashstraw będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zatrzymania Twoich danych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów), rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

 

Dashstraw zachowa również Dane użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zasadniczo przechowywane przez krótszy okres, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.

 

Transfer danych

 

Twoje informacje, w tym Dane Osobowe, mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, w której przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

 

Jeśli znajdujesz się poza Wielką Brytanią i zdecydujesz się przekazać nam informacje, pamiętaj, że przekazujemy dane, w tym Dane Osobowe, do Wielkiej Brytanii i tam je przetwarzamy.

 

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie takich informacji oznacza zgodę na to przeniesienie.

 

Dashstraw podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazanie Twoich danych osobowych do organizacji lub kraju nie będzie miało miejsca, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twojego dane i inne dane osobowe.

 

Ujawnienie danych

 

Ujawnienie dla organów ścigania

W pewnych okolicznościach Dashstraw może być zobowiązany do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np. Sądu lub agencji rządowej).

 

Wymogi prawne

Dashstraw może ujawnić Twoje dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby:

    • Aby spełnić obowiązek prawny
    • Aby chronić i bronić praw lub własności Dashstraw
    • Aby zapobiec lub zbadać możliwe wykroczenia w związku z Usługą
    • W celu ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
    • Aby chronić przed odpowiedzialnością prawną

 

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

 

Twoje prawa do ochrony danych w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

 

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), masz pewne prawa do ochrony danych. Dashstraw stara się podjąć rozsądne kroki, aby umożliwić Ci poprawienie, zmianę, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania Twoich danych osobowych.

 

Jeśli chcesz być poinformowany, jakie dane osobowe o Tobie posiadamy i jeśli chcesz, aby zostały one usunięte z naszych systemów, skontaktuj się z nami.

 

W pewnych okolicznościach przysługują Ci następujące prawa do ochrony danych:

    • Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na Twój temat. O ile to możliwe, możesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie możesz samodzielnie wykonać tych czynności, skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc.
    • Prawo do sprostowania. Masz prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.
    • Prawo do sprzeciwu. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
    • Prawo do ograniczenia. Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
    • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do otrzymania kopii informacji, które posiadamy na Twój temat, w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
    • Prawo do wycofania zgody. Masz również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, w którym Dashstraw polegał na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
    • Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby.
    • Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

 

Usługodawcy

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu ułatwienia naszej Usługi („Usługodawcy”), świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomagania nam w analizowaniu sposobu korzystania z naszej Usługi.

 

Te osoby trzecie mają dostęp do Twoich Danych Osobowych wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani nie wykorzystywania ich w żadnym innym celu.

 

Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców w celu monitorowania i analizy korzystania z naszej Usługi.

 

Google Analytics

Google Analytics to usługa analizy sieci oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Te dane są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

 

Możesz zrezygnować z udostępniania swojej aktywności w Serwisie Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek uniemożliwia skryptom JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js) udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności odwiedzin.

 

Więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności Google można znaleźć na stronie internetowej Warunków prywatności Google: http: //www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 

Remarketing behawioralny

Dashstraw korzysta z usług remarketingowych, aby reklamować się na stronach internetowych osób trzecich po odwiedzeniu naszego Serwisu. My i nasi zewnętrzni dostawcy używamy plików cookie do informowania, optymalizacji i wyświetlania reklam na podstawie Twoich poprzednich wizyt w naszej usłudze.

 

Google AdWords

Usługa remarketingu Google AdWords jest świadczona przez Google Inc.

 

Możesz zrezygnować z Google Analytics dla reklam graficznych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google, odwiedzając stronę Ustawienia reklam Google: http: //www.google.com/settings/ads

 

Google zaleca również zainstalowanie dodatku Google Analytics Opt-out Browser Add-on – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – do przeglądarki internetowej. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics zapewnia odwiedzającym możliwość zapobiegania gromadzeniu i wykorzystywaniu ich danych przez Google Analytics.

 

Więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności Google można znaleźć na stronie internetowej Warunków prywatności Google: http: //www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 

Twitter

Usługa remarketingu na Twitterze jest świadczona przez Twitter Inc.

 

Możesz zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach na Twitterze, postępując zgodnie z ich instrukcjami: https: //support.twitter.com/articles/20170405

 

Możesz dowiedzieć się więcej o praktykach i polityce prywatności Twittera, odwiedzając stronę Polityki prywatności: https: //twitter.com/privacy

 

Facebook

Usługa remarketingu na Facebooku jest świadczona przez Facebook Inc.

 

Możesz dowiedzieć się więcej o reklamach opartych na zainteresowaniach z Facebooka, odwiedzając tę stronę: https: //www.facebook.com/help/164968693837950

 

Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach na Facebooku, postępuj zgodnie z instrukcjami Facebooka: https: //www.facebook.com/help/568137493302217

 

Facebook przestrzega zasad samoregulacji dotyczących reklamy behawioralnej online ustanowionych przez Digital Advertising Alliance. Możesz również zrezygnować z Facebooka i innych uczestniczących firm za pośrednictwem Digital Advertising Alliance w USAhttp: //www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada w Kanadziehttp: //youradchoices.ca/ lub europejskiej Interactive Digital Advertising Alliance w Europie http://www.youronlinechoices.eu/ lub zrezygnuj za pomocą ustawień urządzenia mobilnego.

 

Więcej informacji na temat praktyk dotyczących prywatności na Facebooku można znaleźć w Polityce prywatności Facebooka: https: //www.facebook.com/privacy/explanation

 

Pinterest

Usługa remarketingowa Pinterest jest świadczona przez Pinterest Inc.

 

Możesz zrezygnować z reklam Pinteresta opartych na zainteresowaniach, włączając funkcję „Do Not Track” w swojej przeglądarce internetowej lub postępując zgodnie z instrukcjami Pinteresta: http: //help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data

 

Możesz dowiedzieć się więcej o praktykach i polityce prywatności Pinteresta, odwiedzając stronę Polityki prywatności: https: //about.pinterest.com/en/privacy-policy

 

Socital

Personalizacja Twoich doświadczeń z Socital

 

Dążąc do zaoferowania Ci spójnego, spersonalizowanego doświadczenia podczas komunikacji z Tobą oraz podczas zakupów u nas produktów / usług, zawsze z poszanowaniem Twojej prywatności i zgodnie z obowiązującym prawem, współpracujemy z firmą „Market Analytics Technology Ltd. ” (zwane dalej „Socital”), z siedzibą w Wielkiej Brytanii, oferuje nam swoje usługi jako jeden z naszych autoryzowanych partnerów i działa w naszym imieniu (Administrator danych) jako podmiot przetwarzający dane osobowe.

 

Na naszej stronie internetowej zainstalowaliśmy narzędzia Socital, takie jak formularze subskrypcji biuletynów, formularze do udziału w konkursach lub ubiegania się o rabaty, formularze kontaktowe, spersonalizowane banery z rekomendacjami i inne kampanie na miejscu, z którymi możesz się spotkać podczas przeglądania naszej strony internetowej. Narzędzia te umożliwiają nam zbieranie spersonalizowanych informacji o użytkownikach naszej strony internetowej i ogólnie o konsumentach naszych usług / produktów.

 

Kiedy przesyłasz swój adres e-mail, profil na Facebooku lub inne dane osobowe w takich formularzach i kampaniach, Socital zbiera i bezpiecznie przechowuje w naszym imieniu dane osobowe, które zdecydowałeś się nam udostępnić, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, płeć, lokalizacja, Twoje zdjęcie profilowe na Facebooku i polubienia na Facebooku, podejmując jako Podmiot Przetwarzający wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne. Socital może również gromadzić w naszym imieniu Twoje nawyki przeglądania na naszej stronie internetowej, aby określić, jakie produkty / usługi i kategorie produktów Cię interesują, a także produkty, które kupiłeś od nas i Twój profil konsumenta jako całość. Socital przetwarza i podsumowuje wszystkie wyżej wymienione informacje w celach statystycznych i innych istotnych, abyśmy mogli określić Twoje potencjalne zainteresowania, marki, które mogą Ci się spodobać i produkty, które mogą Cię zainteresować, w celu komunikowania się z Tobą za pośrednictwem spersonalizowanych wiadomości i zaleceń, z których korzystamy, gdy komunikujemy się z Tobą, a także w celu głębszego zrozumienia naszych odbiorców i ich potrzeb, ulepszania naszych produktów i usług oraz wdrażania podobnych lub skuteczniejszych kampanii promocyjnych.

 

Socital zbiera, przetwarza i przechowuje Twoje dane osobowe w naszym imieniu i nigdy nie sprzedaje ani nie udostępnia Twoich informacji ani danych osobowych żadnym innym stronom trzecim (takim jak firmy reklamowe), które nie są upoważnione przez nas lub przez Ciebie. Socital udostępnia powyższe dane wyłącznie stronom trzecim oferującym analizę statystyczną RODO i usługi badawcze, a także oferujące usługi wsparcia technicznego na platformie Socital, w tym między innymi firmie „IMI Development P.C.” (z siedzibą w Atenach, Grecja). W przypadku zaprzestania korzystania z usług Socital, Socital i wyżej wymienione firmy usuwają wszystkie dane i dane osobowe zebrane w naszym imieniu, które dotyczą naszej strony internetowej i do których mają dostęp.

 

Jeśli nie chcesz, aby Socital lub inne firmy świadczące usługi na naszej stronie internetowej przetwarzały i przechowywały jakiekolwiek dane osobowe, które mogłeś nam udostępnić za pośrednictwem naszej strony internetowej, możesz przesłać nam żądanie usunięcia takich danych osobowych, jak szczegółowo opisano w sekcji „Prawo do wycofania zgody” na tej stronie.

 

Płatności

W ramach Usługi możemy oferować płatne produkty i / lub usługi. W takim przypadku korzystamy z usług stron trzecich do przetwarzania płatności (np. Procesorów płatności).

 

Nie będziemy przechowywać ani gromadzić danych Twojej karty płatniczej. Informacje te są przekazywane bezpośrednio do naszych zewnętrznych podmiotów przetwarzających płatności, których wykorzystanie danych osobowych podlega ich Polityce prywatności. Te procesory płatności są zgodne ze standardami określonymi przez PCI-DSS, zarządzanymi przez Radę Standardów Bezpieczeństwa PCI, która jest wspólnym wysiłkiem takich marek, jak Visa, Mastercard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczne przetwarzanie informacji o płatnościach.

 

Podmioty przetwarzające płatności, z którymi współpracujemy to:

    • PayPal
    • Ich Politykę prywatności można obejrzeć pod adresem https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full
    • Linki do innych witryn

 

Nasza usługa może zawierać łącza do innych witryn, które nie są przez nas obsługiwane. Kliknięcie linku strony trzeciej spowoduje przekierowanie do witryny tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

 

Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.

 

Prywatność dzieci

Nasza usługa nie jest skierowana do osób poniżej 18 roku życia („Dzieci”).

 

Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 18. roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dzieci przekazały nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

 

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

 

Poinformujemy Cię za pośrednictwem poczty e-mail i / lub wyraźnego powiadomienia w naszej usłudze, zanim zmiana zacznie obowiązywać, i zaktualizujemy „datę wejścia w życie” u góry niniejszej Polityki prywatności.

 

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności obowiązują, gdy zostaną opublikowane na tej stronie.

 

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami:

Mailowo: [email protected]

Wybierz walute